NetQM for Data Retention System

System NetQM for Data Retention zbiera
dane z urządzeń CMTS, CGN oraz innych systemów.
Przechowuje wszystkie niezbędne dane,
aby jednoznacznie móc wskazać subskrybenta.

Więcej

Jak działa system NetQM for Data Retention?

Zgodnie z dyrektywami UE wszyscy dostawcy usług internetowych muszą przechowywać dane dotyczące komunikacji elektronicznej od 6 do 24 miesięcy w celu prowadzenia dochodzeń oraz wykrywania i ścigania poważnych przestępstw. NetQM for Data Retention zbiera dane z urządzeń CMTS i CGN oraz innych systemów i przechowuje wszystkie niezbędne dane, aby jednoznacznie wskazać subskrybenta. Rozwiązanie jest dostępne jako wewnętrzny system korporacyjny lub może być współużytkowany przez instytucje publiczne.

Więcej

Jakie dane zbiera system NetQM for Data Retention?

  • Adres IP – korelacja identyfikatora urządzenia,
  • sesje TCP Carrier-Grade-NAT,
  • sesje NetFLOW (w zależności od PE lub CE).
Więcej

Korzyści z wdrożenia systemu NetQM for Data Retention

  • Spełnienie wymagań ustawodawcy,
  • dostęp online do korelacji IP-Device,
  • dostęp online do logów CGN,
  • interfejs WEB zarówno dla użytkowników wewnętrznych jak i uprawnionych urzędów,
  • w pełni zautomatyzowane rozwiązanie integrujące dane z wielu źródeł (CMTS, DHCP, Radius),
  • integracja z systemami CRM.

Skontaktuj się z nami!
Nie czekaj!

Monolit IT Sp. z o.o.

ul. Warsztatowa 12, 81-341 Gdynia